Tuesday, February 28, 2012أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


بسم الله الرحمن الرحيم

Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar; maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia dan janganlah Syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang memperdayakan kamu tentang Allah.
[Surah Fathir 35:5]

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu(wahai manusia) mencintai kehidupan  dunia dan meninggalkan akhirat.
[Surah Al Qiyamah 75:20-21]

Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri,
Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu; maka sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan(penentuan Kami), lalu Kami hancurkan negeri itu
sehancur-hancurnya.
[Surah Al Isra' 17:16]

Daku Sampaikan Kepadamu Nubuat(The Prophecy):
Kesenangan Dan Kemewahan Hidup


oleh


Diriwayatkan Imam At Tarmizi di dalam Sunannya, yang bersumber dari Muhammad bin Ka'ab Al Quradhi, ia berkata: Telah diriwayatkan kepadaku seseorang yang pernah mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di masjid, Tiba-tiba muncullah Mus'ab bin Umair yang tidak mengenakan sesuatu kecuali kain yang ditampalkan dengan kulit. Apabila dia dilihat oleh Rasulullah SAW, maka menangislah baginda SAW melihat orang yang pernah berada dalam kenikmatan melakukan hal itu. Lalu Nabi SAW berkata:

"Bagaimana dengan kamu ketika salah seorang diantara kamu memasuki waktu pagi dengan suatu pakaian dan memasuki waktu petang dengan pakaian yang lain serta dihidangkan dihadapan sebuah pinggan besar, akan tetapi diangkatnya yang lain(yang kecil), serta kamu menutupi rumah-rumah kamu seperti kamu menyelimuti Ka'abah. Maka para sahabat pun menjawab: Pasti kami pada saat itu lebih baik daripada sekarang, dimana kami boleh sepenuhnya beribadah kerana sudah cukup segala keperluan. Namun Rasulullah SAW meneruskan: Sungguh kamu pada hari ini lebih baik daripada kamu di saat itu. "

[Hadis Riwayat Tirmidzi]
Benar kiranya hadis Rasulullah SAW iaitu kekayaan dunia benar-benar telah dibentangkan kepada umat sesudah baginda. Bertumpuk-tumpuklah barang rampasan dan harta benda serta ditaklukkan beberapa kota dan negeri. Sehingga kaum Muslimin pun benar-benar menikmati kemakmuran hidup serta kemewahan dalam berpakaian, makanan dan tempat tinggal.

Mereka makan siang dengan satu jenis hidangan kemudian makan malam dengan jenis yang lain. Sebelumnya, mereka harus bersusah payah untuk sekadar memenuhi keperluan yang tidak mudah didapatkan kecuali dengan bekerja keras. Itulah kurnia Allah SWT yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan milik Allah kurnia yang Maha Besar.


Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari
orang-orang yang jahil.
[Surah Al Baqarah 2:67]
 

No comments:

Post a Comment